IT Bez viazanosti

IT Bez viazanosti

Služba IT podpory so systémom priebežného financovania je vhodná pre podniky alebo IT tímy, ktoré potrebujú doplnkovú službu IT podpory, a pre tých, ktorí si neželajú viazať sa mesačnými zmluvami. Jednoducho plaťte len za tie služby, ktoré potrebujete.

Je to ideálna ad-hoc služba pre všeobecné jednorazové IT problémy, núdzovú podporu, konzultačné služby, práce na projektoch a pre spoločnosti, s vlastným IT oddelením, ktoré vyžadujú dodatočné zdroje

Výhody služby IT bez viazanosti

Tu sú štyri odlišnosti, ktoré ponúkam narozdiel od iných poskytovateľov ad-hoc a núdzovej IT podpory a služieb:

  • Nie je nutné predkúpiť alebo rezervovať si bloky služieb
  • Tranparentné a vopred známe ceny, účtované našou štandardnou hodinovou sadzbou a poplatkami za výjazd
  • Zaručená oprava s dohodnutým stropom zaúčtovaných hodín
  • Dôkladná komunikácia a včasné informovanie o pokroku s využitím nášho systému

Aj keď kladieme dôraz na technológie, prvým krokom je porozumenie vašim obchodným cieľom. V ďalšom kroku využijeme moje skúsenosti, technické poznatky a moje dobré vzťahy s poprednými výrobcami a vývojármi, aby sme naplnili vaše potreby.


Kde môžem pomôcť

Pohotovostné a ad-hoc problémy

Som tu, keď práve potrebujete skúsenosti alebo pomoc navyše, či už je to stav núdze, ktorý vyžaduje urgentnú vzdialenú podporu alebo rýchly zásah na mieste (napríklad výpadok dôležitého servera) alebo len jednorazová alebo občasná porucha, ktorá vyžaduje riešenie

IKT projekty

Či už potrebujete ďalšiu pracovnú silu na projekt alebo chcete využiť úplný outsourcing, viem Vám pomôcť.

Dočasné pokrytie

Bežné situácie, kedy môžem pomôcť a poskytnúť extra pokrytie, zahŕňajú: zastúpenie počas dovolenky, choroby alebo inej absencie, obdobie, kým je existujúci IT personál pridelený inde, alebo je na školení, alebo po spustení nových projektov.

Čím sa zaoberám

Služby, ktoré ponúkame, pokrývajú nasledujúce a aj mnohé ďalšie oblasti:

  • IT podpora od prvej úrovne smerom hore – ako vzdialená (telefón a email), tak aj podpora priamo u vás, vrátane nášho označenia sa za váš vlastný personál
  • Projektový manažment a zdroje
  • Hostingové a virtuálne servery
  • Počítače – vrátane riešení problémov s hardvérom a softvérovým pokrytím
  • Vzdialená podpora a správa upozornení
  • Siete a infraštruktúra, vrátane komunikácie a širokopásmového pripojenia, prepájanie a smerovanie, IP služby, Windows adresárové služby

Pre koho je to určené?

Moja IT podpora s priebežným financovaním je vhodná pre existujúce IT oddelenia, ktoré chcú doplnkovú podporu, alebo potrebujú ďalšie zdroje a odborné znalosti.

Starám sa aj o menšie organizácie, na všetkých úrovniach IKT úrovne. Som si vedomí, že malé a začínajúce firmy sa nechcú viazať zmluvami o mesačnej podpore, a práve preto túto službu ponúkam vrátane mojich kolegov, ktorý sú tiež k dispozícii.

 

 

Máte otázku? Napíšte e-mail ..

Rýchly kontakt